O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
19.03.2013.
Sastanak sa Generalnim Direktorom EUROCONTROL-a
Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović, susreo se sa Generalnim direktorom Evropske organizacije za sigurnost vazduššne plovidbe (EUROCONTROL), Frank Brenner-om, u Briselu 13. marta 2013. godine, na temu uspostavljanja zvanične saradnje između ove dvije vazduhoplovne institucije po pitanju zajedničkog rada na ispitivanju mogućnosti uvođenja operacija u uslovima smanjene vidljivosti na tivatskom aerodromu.
U delegaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo bili su i Pomoćnik direktora, Renato Brkanović, Direktor Sektora zа vazduhoplovne usluge u vazduššnom prostoru, Zoran Đuranović, i Menadžžer za kontrolu sistema usaglaššenosti, Dragan Popović.


U ime EUROCONTROL-a bili su prisutni i Upravni direktor ATM-a, SESAR-a i istražžživanja, g-din Bo Redeborn, i Načelnica odjeljenja za Navigaciona i CNS istražžživanja, g-đa Franca Pavličević.


Ovaj sastanak je nastavak saradnje Agencije i EUROCONTROL-a u iznalažžženju najoptimalnijeg rješšenja za operacije u uslovima smanjene vidljivosti na aerodromu Tivat. Fizibiliti studija, koju su u prethodnom periodu uradili eksperti EUROCONTROL-a, kao jedan od zaključaka imala je ocjenu da izvođenje operacija u uslovima smanjenje vidljivosti na aerodromu Tivat nije moguće primjenom konvencionalnih metoda, te da rješšenje treba tražžžžiti u savremenim tehnološškim procedurama.


Cijeneći eventualno unaprijeđenje kapaciteta ovog, po mnogo čemu, specifičnog aerodroma, jednim od najznačajnijih doprinosa daljem razvoju turističkog sektora crnogorske ekonomije, g-din Đurović i g-din Brener, sa svojim najbližim saradnicima, tom prilikom su, polazeći od jedinstvene konfiguracije terena u neposrednoj okolini aerodroma, razmatrali ostvarljivost primjene najnovijih tehnološških dostignuća u oblasti vazduššne plovidbe.


S obzirom da je na globalnom nivou rad na razvijanju i verifikaciji novih i izuzetno zahtjevnih RNP-AR procedura jošš uvijek u toku, kao i da ni na evropskom nivou ove specifikacije jošš uvijek nijesu zvanično usvojene i objavljene, dogovoreno je da bi se „Projekat Tivat“ mogao koristiti za njihovo razvijanje, čime bi tivatski aerodrom mogao postati prvi aerodrom u evropskom vazduhoplovnom području koji bi imao definisane RNP-AR procedure u odlasku. U tom kontekstu, kao inicijalni korak, dogovoreno je potpisivanje Specijalnog sporazuma o saradnji između EUROCONTROL-a i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, koje će biti realizovano u najskorije vrijeme.