Postavljeni prvi „No Drone Zone“ znakovi u blizini crnogorskih aerodroma

U okviru intenzivne kampanje o sigurnom upravljanju dronovima, Agencija za civilno vazduhoplovstvo postavila je prve informativne znake o zabrani upotrebe dronova u zoni aerodroma Podgorica i Tivat.

Područje neposredne blizine aerodroma je zabranjeno za izvođenje operacija dronovima, na šta će sada svi operatori dronova biti upozoreni međunarodno prepoznatljivim znakom No Drone Zone.

Ukoliko je operaciju dronom zaista neophodno obaviti u zoni aerodroma, operator drona dužan je da zatraži odobrenje od nadležne Kontrole letenja. 

U slučaju nelegalne upotrebe dronova, postoji mogućnost novčanih kazni i pokretanja sudskih postupaka zbog ugrožavanja javnog reda i mira. 

Agencija za civilno vazduhoplovstvo kroz vođenje ove kampanje insistira na poštovanju regulatornih okvira iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, od strane operatora dronova, kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, ali ni do ugrožavanja lica i imovine na tlu.