Potpisana Izjava o kulturi povjerenja i pravičnosti

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović, izvršni direktor Montenegro Airlines AD, Živko Banjević i izvršni direktor Aerodromi Crne Gore AD, Danilo Orlandić, su 10. jula 2019. godine u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, potpisali zajedničku Izjavu o kulturi povjerenja i pravičnosti (Just Culture Statement).

Potpisivanje Izjave je rezultat inicijative Agencije za civilno vazduhoplovstvo i predstavlja podršku implementaciji odredbi Pravilnika o obavještavanju, analiziranju i praćenju (Follow-Up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list CG“, br. 45/16), kojim je preuzeta Uredba Еvrоpskоg pаrlаmеntа i Sаvjеtа (EZ) br.376/2014. 

Iako nije pravno obavezujuća, Izjava predstavlja prihvatanje i sprovođenje principa kulture povjerenja i pravičnosti (Just Culture) u okviru organizacija potpisnica Izjave. Sigurnost vazdušnog saobraćaja je od najvećeg značaja za vazduhoplovne subjekte, ali isto tako jako je značajna i sa aspekta javnosti. Sigurnost vazdušnog saobraćaja nije samo regulatorni zahtjev, već svaki vazduhoplovni subjekt ima i obavezu i odgovornost da održava i unapređuje sigurnost vazdušnog saobraćaja. Efikasan sistem prijavljivanja događaja doprinosi identifikaciji opasnosti koje mogu imati uticaja na sigurnost vazdušnog saobraćaja, a razvoj principa kulture povjerenja i pravičnosti unutar organizacije doprinosi pozitivnoj klimi povjrenja između zaposlenih i upravljačkih organa, a samim tim podstiče zaposlene da prijavljuju sve identifikovane opasnosti, anomalije Sistema, pogreške i slično.

Ovom Izjavom konstituisan je skup ključnih principa koje će organizacije, potpisnice, nastojati da implementiraju u kontekstu svojih internih pravila o kulturi povjerenja i pravičnosti.

Potpisivanje Izjave predstavlja još jedan korak u implementaciji odredbi Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja i dokazuje posvećenost organizacija kontinuiranom unapređenju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.