RADIONICA - NOVI PRAVILNIK O USLOVIMA ZA SIGURNU UPOTREBU SISTEMA BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je organizovala radionicu za operatore i pilote bespilotnih vazduhoplova na temu novog Pravilnika o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova, koja je održana dana 05.12.2023. godine, u Podgorici.

Pored predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao prezenteri bili su angažovani:

Damir Bezik, inspektor i voditelj odjela bespilotnih vazduhoplova Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo

Ivan Kovačević, operator bespilotnih vazduhoplova u Republici Hrvatskoj,

Boris Marković, operator i lice koje privatno izrađuje bespilotne vazduhoplove u Crnoj Gori i

Dragan Trifunović, operator bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori i Republici Srbiji.

Radionici je prisustvovalo preko 50 operatora i pilota bespilotnih vazduhoplova, kao i predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva iz Republike Srbije i predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore „SMATSA d.o.o.

Na radionici su predstavljeni i pojašnjeni:

zahtjevi koje donosi novi Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova,

operacije u CTR Podgorica/Tivat,

operacije bespilotnim vazduhoplovima u okviru vazduhoplovno-modelarskih klubova i udruženja kao i iskustva, očekivanja i izazovi koje donosi novi pravilnik iz ugla operatora i organizacije/lica koja privatno izrađuje bespilotne vazduhoplove u Crnoj Gori,

iskustva Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo prilikom prelaska sa nacionalnih pravila na evropsku regulativu i izazovi i problemi sa kojim su se susreli, geografske zone, posebna kategorija operacija, procjena rizika, platforma za registraciju u polaganje ispita u Republici Hrvatskoj,

promjene koje su donijeli evropski propisi u odnosu na nacionalne, iz ugla operatora iz Republike Hrvatske i obaveze i iskustva operatora za dobijanje odobrenja za posebnu kategoriju operacija u Republici Hrvatskoj, i

iskustva operatora iz Republike Srbije i Crne Gore i promjene i izazovi koji se očekuju sa evropskim propisima u Republici Srbiji.