SAOPŠTENJE: Održana je obuka na temu SSP/SMS za zaposlene u Agenciji

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a u saradnji sa ICAO Pariz kancelarijom, u Podgorici je 18. i 19. decembra održana obuka za zaposlene u Agenciji na temu Nacionalnog programa sigurnosti i Sistema upravljanja sigurnošću (State Safety Programme & Safety Management System (SSP i SMS)).

Predavač je bio gospodin Arkadij Merkulov, ICAO predstavnik i ekspert za oblast sigurnosti.

Tokom održavanja obuke, učesnicima je predstavljen ICAO regulatorni okvir (Aneks 19 i Doc 9859) po pitanju SSP i SMS. Predavanja u kombinaciji sa praktičnim primjerima drugih zemalja dodatno će koristiti učesnicima u osvježavanju znanja iz ove oblasti kao i unaprjeđenju načina rada u aktivnostima po pitanju nadzora i sigurnosnih procjena dokumentacije koju izrađuju vazduhoplovni subjekti.