SAOPŠTENJE: Održana Radionica "Prava putnika u vazdušnom saobraćaju".

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo u Podgorici se danas održala radionica "Prava putnika u vazdušnom saobraćaju".

Na radionici su učestvovali predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, ministarstva saobraćaja i pomorstva, nacionalnog vazdušnog prevoznika Montenegro Airlines-a, Aerodroma Crne Gore, te predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, rukovodilac Biroa Agencije Tatjana Valle i predavači: rukovodilac Odjeljenja vazduhoplovnog prava i međunarodnih poslova Ana Kapetanović i specijalista za vazduhoplovno pravo Ivana Cestarić. 

Tokom održavanja radionice, učesnicima je predstavljen regulatorni okvir za zaštitu prava putnika u svijetlu međunarodnih i nacionalnih propisa. Predavači su prezentovali i presude Evropskog suda i korisne, praktične primjere.