SAOPŠTENJE: Posjeta delegacije Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Federalnim vazduhoplovnim vlastima Sjedinjenih Američkih Država

Delegacija Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) je od 29.10. do 3.11.2017. godine, boravila u posjeti Federalnim vazduhoplovnim vlastima (FAA) Sjedinjenih Američkih Država.

U delegaciji su bili: Zoran Đuranović, direktor ANS sektora, Mileta Nikolić, direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja, Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju i Veselin Popović, Safety Manager.

Boravak u Washingtonu je bio koncipiran kroz četvorodnevne aktivnosti, a koje su pokrivale informacije iz sljedećih oblasti: operacije vazduhoplova, upravljanje vazdušnim prostorom i njegovu klasifikaciju, SMS i SSP, bespilotne letjelice, aerodrome, razvoj američkog sistema civilnog vazduhoplovstva kroz program NextGen, sigurnost postupaka na PSS, transport opasnih materija, promociju sigurnosti i analize i istrage događaja i nesreća. 

Takođe, delegacija ACV je učestvovala na redovnom sastanku Runway Safety Council-a, i bila u prilici da posjeti aerodrome Baltimor i Ronald Regan.

Ova posjeta predstavlja samo prvi korak u daljem jačanju komunikacije i saradnje na nivou ACV – FAA, a iskustvo stečeno tokom ove posjete biće od velike koristi tokom daljeg unaprjeđenja rada Agencije.