Saopštenje: Bilateralni sastanak direktora vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Francuske

Podgorica, 7 februar 2014. godine - Na osnovu potpisanog Tehničkog programa saradnje između Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske, u Podgorici je održan prvi sastanak Upravnog odbora, kome su prisustvovali Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil sa saradnicima.

Na sastanku je direktor Đurović iskazao zahvalnost francuskim vazduhoplovnim vlastima na podršci, koju kroz implementaciju ovog Programa pružaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. 

Ocijenjeno da je saradnja vazduhoplovnihvlasti Crne Gore i Francuske na izuzetno visokom nivou i da je prepoznat zajednički interes u promovisanju i razvijanju međusobne obuke i tehničke saradnje na polju civilnog vazduhoplovstva.

Takođe su i dogovorene buduće aktivnosti u cilju razvijanja i jačanja administrativne, tehničke i naučne saradnje vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Francuske.