Saopštenje: Prenosni elektronski uređaji u prtljagu

EASA je objavila Bilten sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) kojim se informišu vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno sa prenosnim elektronskim uređajima koji sadrže litijumske baterije.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila, imajući u vidu povećan broj putovanja tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, sigurnosnu preporuku Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) kojom su informisani vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno noseći prenosne elektronske uređaje (Portable Electronic Devices - PED).

EASA je u Biltenu sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) preporučila da PED-ovi koji sadrže litijumske baterije poput laptopova, mobilnih telefona, tableta, elektronskih cigareta treba da se nose u putničkoj kabini, kako bi se omogućilo posadi da brzo djeluju u slučaju nezgode u koju je uključen takav PED. Konačna odluka u vezi sa preporukama iz predmetnog SIB-a je na vazdušnim prevoznicima.

Važno je da vazdušni prevoznici informišu svoje putnike da veliki PED-ovi treba da se nose u putničkoj kabini kada god je to moguće. U slučaju da veliki PED-ovi ne mogu da se nose u putničkoj kabini zbog svoje veličine i stoga moraju da se nose u predatom prtljagu, oni moraju da budu:

  • potpuno isključeni i efektivno zaštićeni od slučajnog aktiviranja. Da bi se obezbijedilo da se uređaj nikada ne uključi tokom svog transporta, svaka aplikacija, alarm ili unaprijed podešena konfiguracija koja ga može aktivirati mora da bude deaktivirana;
  • zaštićeni od rizika slučajnog oštećenja uz primjenu adekvatne ambalaže ili pakovanja ili uz smještanje u krutu torbu zaštićenu odgovarajućim oblaganjem (npr. tkaninom);
  • nošeni u prtljagu odvojeno od zapaljivih materijala (npr. parfema, aerosoli i sl.).

Bilten sa sigurnosnim informacijama možete pročitati ovdje.

Originalno izdanje Bilten sa sigurnosnim informacijama možete naći na sljedećem linku:
https://ad.easa.europa.eu/ad/2017-04R1

Više informacija o litijumskim baterijama se može naći na:
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/passengers/dangerous-goods#lithium-batteries