Saopštenje za medije: Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo izabrao Dragana Đurovića za direktora Agencije

Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo na današnjoj Sjednici je za direktora Agencije jednoglasnom odlukom prisutnih članova, izabrao Dragana Đurovića.

Prema mišljenju članova Savjeta, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je u prethodnom periodu postala respektabilna vazduhoplovna vlast, a njeni rezultati su potvrđeni i od strane svih evropskih vazduhoplovnih institucija. Zahvaljujući angažovanosti Agencije uspostavljen je efikasan sistem nadzora u civilnom vazduhoplovstvu, a impozantan broj podzakonskih akata koje je donijela Agencija omogućio je punu implementaciju evropskih vazduhoplovnih propisa u naš pravni sistem. Posebno treba istaći vodeću ulogu Agencije u projektu Jedna bezbjednosna kontrola kojim je Crna Gora, uz Sjedinjene Američke Države i Kanadu, uključena u ovaj režim Evropske unije, koji dobijaju samo zemlje koje su u potpunosti uskladile svoje bezbjednosne standarde u civilnom vazduhoplovstvu sa standardima Evropske unije. U ovim rezultatima Agencije Dragan Đurović je, kao direktor pokazao izuzetnu angažovanost i imao vodeću ulogu. 

Nedavni izbor Đurovića za člana Koordinacionog komiteta Evropske konferencije za civino vazduhoplovstvo je potvrda njegove lične angažovanosti i pune posvećenosti razvoju sigurnosti i bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, kao i jačanju pozicije Crne Gore u politici Evropske unije u oblasti vazdušnog saobraćaja. Ovo je priznanje za Crnu Goru, koja po prvi put u istoriji ima predstavnika u rukovodećim strukturama neke od evropskih vazduhoplovnih institucija.

Zato su članovi Savjeta ocijenili da će izbor Đurovića označiti kontinuitet dobrih poslovnih rezultata Agencije i nastavak procesa jačanja bezbjednosti i sigurnosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Shodno zakonu, Savjet je Odluku o izboru direktora Agencije uputio ministarstvu saobraćaja i pomorstva radi davanja saglasnosti.  
 

SAVJET AGENCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO