5 years 11 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je organizovala Radionicu o implementaciji regulative o nekomercijalnim vazdušnim operacijama složenim vazduhoplovima na motorni pogon i ne-složenim vazduhoplovima 10. marta 2015. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici industrije i predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije.

Na radionici su se obrađivale teme vezane za promjene koje nastupaju prilikom implementacije regulative 800/2013 i to u oblasti:
- nekomercijalne vazdušne operacije sa složenim vazduhoplovima na motorni pogon (NCC) i
- nekomercijalne vazdušne operacije sa ne-složenim vazduhoplovima (NCO)

Učesnici su bili informisani o regulatornim okvirima koji su objavljeni i koji se primenjuju, regulativi koja je... OPŠIRNIJE

5 years 12 months

Podgorica, 26. februar 2015. godine – Evropska agencija za sigurnost u vazduhoplovstvu (EASA) pružaće u narednom periodu tehničku i konsultativnu pomoć crnogorskoj Agenciji za civilno vazduhoplovstvo (ACV), na osnovu Radnog aranžmana koji su potpisali predstavnici ove dvije institucije. Radni aranžman potpisali su u Kelnu direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović i izvršni direktor EASA Patrik Ky. 

U sklopu Aranžmana, ACV će dobiti podršku posebno u sprovođenju odredbi Sporazuma o uspostavljanju evropskog zajedničkog vazduhoplovnog područja, na osnovu kojeg je Crna Gora obavezna da primjenjuje zakonodavstvo Evropske unije u oblasti sigurnosti vazduhoplovstva.

„Podrška koju dobijamo zahvaljujući potpisanom Radnom aranžmanu pokriva sve aspekte... OPŠIRNIJE

6 years 4 weeks

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je organizovala Radionicu o zemaljskom opsluživanju 27. januara 2015. godine.

Radionici su, pored domaćina i predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, prisustvovali predstavnici operatora aerodroma i pružalaca usluga zemaljskog opsluživanja i samoopsluživanja iz Crne Gore.

Teme radionice su bile regulativa koja pokriva oblast zemaljskog opsluživanja u Crnoj Gori, njena implementacija i unapređenje.

Učesnicima radionice je predstavljen zakonski osnov i smjernice koje su vodile do pripreme važeće regulative kroz objavljivanje Pravilnika o uslugama zemaljskog opsluživanja i njegovih izmjena i dopuna. Predstavnici Odsjeka... OPŠIRNIJE