5 years 11 months

Na aerodromu Podgorica, 11. novembra 2014. godine održana je, druga po redu, bezbjednosna vježba „Otmica vazduhoplova“, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, usvojenim od strane Vlade Crne Gore, a koji je usaglašen sa relevantnim dokumentima ICAO-a, ECAC-a i Evropske komisije. Radi se o najkompleksnijoj i najzahtjevnijoj vježbi nezakonitog ometanja civilnog vazduhoplovstva, koja podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika, kao i nadležnih državnih organa.

Prva ovakva vježba je održana 19. jula 2011. godine. Odluka o održavanju vježbe donijeta je u skladu sa tačkom 98 Nacionalnog programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, a koji predviđa da se ove... OPŠIRNIJE

5 years 11 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo u saradnji sa Evropskom Agencijom za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) organizovala je u Podgorici Radionicu o pitanjima od značaja za aerodrome, 6. i 7. novembra 2014. godine.

Radionici su, pored domaćina i predstavnika EASA-e, prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Kosova, kao i predstavnici Aerodroma Podgorica, Tivat, Zagreb, Dubrovnik, Pula, Split, Rijeka, Beograd i Priština.

Tema radionice je bila EU regulativa 139/2014 i proces sertifikacije aerodroma shodno ovoj regulativi, kao i analiza konkretnih slučajeva odstupanja od standarda tj. sertifikacionih specifikacija aerodroma. 

... OPŠIRNIJE

6 years 1 month

Radionici su prisustvovali predstavnici sljedećih vazduhoplovnih subjekata: AD Aerodromi Crne Gore (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), Montenegro Airlines, Airways Montenegro i Avio-helikopterska jedinica MUP-a. Predavači su bili predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Radionica je imala za cilj razmjenu postojećih iskustva i unaprijeđenje procesa implementacije Compliance Monitoring Sistema (CMS), kao i regulatorne obaveze u pogledu razvoja CMS-a. U prezentacijama je predstavljeno na koji način se implementira, koje su prednosti i sa kojim problemima se vazduhoplovni subjekti mogu susresti prilikom njegove implementacije.

Radionica se koncentrisala na tri ključna aspekta: