2 years 9 months

Delegacija Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) je od 29.10. do 3.11.2017. godine, boravila u posjeti Federalnim vazduhoplovnim vlastima (FAA) Sjedinjenih Američkih Država.

U delegaciji su bili: Zoran Đuranović, direktor ANS sektora, Mileta Nikolić, direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja, Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju i Veselin Popović, Safety Manager.

Boravak u Washingtonu je bio koncipiran kroz četvorodnevne aktivnosti, a koje su pokrivale informacije iz sljedećih oblasti: operacije vazduhoplova, upravljanje vazdušnim prostorom i njegovu klasifikaciju, SMS i SSP, bespilotne letjelice, aerodrome, razvoj američkog sistema civilnog vazduhoplovstva kroz program... OPŠIRNIJE

2 years 9 months

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo u Podgorici se danas održala radionica "Prava putnika u vazdušnom saobraćaju".

Na radionici su učestvovali predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, ministarstva saobraćaja i pomorstva, nacionalnog vazdušnog prevoznika Montenegro Airlines-a, Aerodroma Crne Gore, te predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, rukovodilac Biroa Agencije Tatjana Valle i predavači: rukovodilac Odjeljenja vazduhoplovnog prava i međunarodnih poslova Ana Kapetanović i specijalista za vazduhoplovno pravo Ivana Cestarić. 

Tokom održavanja radionice, učesnicima je predstavljen regulatorni okvir za zaštitu prava putnika u svijetlu međunarodnih i nacionalnih propisa.... OPŠIRNIJE

2 years 11 months

Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo na današnjoj Sjednici je za direktora Agencije jednoglasnom odlukom prisutnih članova, izabrao Dragana Đurovića.

Prema mišljenju članova Savjeta, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je u prethodnom periodu postala respektabilna vazduhoplovna vlast, a njeni rezultati su potvrđeni i od strane svih evropskih vazduhoplovnih institucija. Zahvaljujući angažovanosti Agencije uspostavljen je efikasan sistem nadzora u civilnom vazduhoplovstvu, a impozantan broj podzakonskih akata koje je donijela Agencija omogućio je punu implementaciju evropskih vazduhoplovnih propisa u naš pravni sistem. Posebno treba istaći vodeću ulogu Agencije u projektu Jedna bezbjednosna kontrola kojim je Crna Gora, uz Sjedinjene Američke Države i... OPŠIRNIJE