2 years 10 months

EASA je objavila Bilten sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) kojim se informišu vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno sa prenosnim elektronskim uređajima koji sadrže litijumske baterije.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila, imajući u vidu povećan broj putovanja tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, sigurnosnu preporuku Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) kojom su informisani vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno noseći prenosne elektronske uređaje (Portable Electronic Devices - PED).

EASA je u Biltenu sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) preporučila da PED-... OPŠIRNIJE

2 years 11 months

Delegacija Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) je od 29.10. do 3.11.2017. godine, boravila u posjeti Federalnim vazduhoplovnim vlastima (FAA) Sjedinjenih Američkih Država.

U delegaciji su bili: Zoran Đuranović, direktor ANS sektora, Mileta Nikolić, direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja, Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju i Veselin Popović, Safety Manager.

Boravak u Washingtonu je bio koncipiran kroz četvorodnevne aktivnosti, a koje su pokrivale informacije iz sljedećih oblasti: operacije vazduhoplova, upravljanje vazdušnim prostorom i njegovu klasifikaciju, SMS i SSP, bespilotne letjelice, aerodrome, razvoj američkog sistema civilnog vazduhoplovstva kroz program... OPŠIRNIJE

3 years 10 hours

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo u Podgorici se danas održala radionica "Prava putnika u vazdušnom saobraćaju".

Na radionici su učestvovali predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, ministarstva saobraćaja i pomorstva, nacionalnog vazdušnog prevoznika Montenegro Airlines-a, Aerodroma Crne Gore, te predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, rukovodilac Biroa Agencije Tatjana Valle i predavači: rukovodilac Odjeljenja vazduhoplovnog prava i međunarodnih poslova Ana Kapetanović i specijalista za vazduhoplovno pravo Ivana Cestarić. 

Tokom održavanja radionice, učesnicima je predstavljen regulatorni okvir za zaštitu prava putnika u svijetlu međunarodnih i nacionalnih propisa.... OPŠIRNIJE