2 years 2 months

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a u saradnji sa ICAO Pariz kancelarijom, u Podgorici je 18. i 19. decembra održana obuka za zaposlene u Agenciji na temu Nacionalnog programa sigurnosti i Sistema upravljanja sigurnošću (State Safety Programme & Safety Management System (SSP i SMS)).

Predavač je bio gospodin Arkadij Merkulov, ICAO predstavnik i ekspert za oblast sigurnosti.

Tokom održavanja obuke, učesnicima je predstavljen ICAO regulatorni okvir (Aneks 19 i Doc 9859) po pitanju SSP i SMS. Predavanja u kombinaciji sa praktičnim primjerima drugih zemalja dodatno će koristiti učesnicima u osvježavanju znanja iz ove oblasti kao i unaprjeđenju načina rada u aktivnostima po pitanju nadzora i... OPŠIRNIJE

2 years 11 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i direktor Vazduhoplovnih vlasti Irske, Peter Kearney, potpisali su 05.03.2018. godine u Madridu, na marginama Svjetskog ATM Kongresa Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Irske.

Irska je još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, a kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. Ovakav vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i... OPŠIRNIJE

3 years 1 week

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 09.02.2018. godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisivanjem ovog Programa saradnje, koji predstavlja nastavak Programa iz 2013. godine, nastavljene su intenzivne aktivnosti izuzetno dobre saradnje crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i vazduhoplovnih vlasti Francuske.

Sastanak je bio prilika da se sumiraju rezultati prethodnog Programa saradnje, pa je tako napravljen presjek dosadašnjih aktivnosti, tj. obuka koje su održane u ENAC-u (Nacionalnoj školi civilne avijacije u Tuluzu... OPŠIRNIJE