2 years 11 months

U sklopu projekta EASA-IPA 4, u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo održana je Obuka o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima, u periodu od 1. do 3. oktobra 2019. godine.

Obuka je održana u organizaciji Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa ciljem detaljnijeg upoznavanja prisutnih o funkcionisanju sistema upravljanja sigurnošću na aerodromima i modalitetima vršenja nadzora iz ugla civilnih vazduhoplovnih vlasti. Samu obuku su realizovali predavači sa tehničkim i iskustvom iz oblasti nadzora aerodroma, i to: 

  • Jorge Reyes, iz Agencije za sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Španije, i
  • ... OPŠIRNIJE
2 years 11 months

Na tekućoj sjednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), najveće vazduhoplovne institucije Ujedinjenih nacija, Crna Gora je dobila priznanje za zapažene rezultate u posvećenosti i razvoju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.
 
Predsjednik Savjeta ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu uručio je Crnoj Gori u Montrealu plaketu tj. Certifikat, u kojem naglašava da ima čast da prizna napore Crne Gore za napredak ostvaren 2018. godine u rješavanju nedostataka nadzora sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kao i za njenu aktuelnu posvećenost efektivnoj implementaciji ICAO standarda i preporučenih praksi.
 
Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, koji je i šef crnogorske delegacije na zasijedanju... OPŠIRNIJE

3 years 1 day

U skladu sa Odlukom o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi koju je donijela Vlada Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 53/19), visina jedinice naknade za usluge koje Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd pruža u oblasti terminalnih kontrola letjenja vazduhoplovima koji za polijetanje i slijetanje koriste aerodrome u Crnoj Gori (od 16. Septembra 2019. godine) iznosi:

(1)  135 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od 10 metričkih tona;
(2)  260 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju 10 i više metričkih tona. 
 
Od obaveze plaćanja ove naknade  izuzeti su sljedeći letovi: 
(1... OPŠIRNIJE