2 years 10 months

DRAGAN ĐUROVIĆ I U NAREDNOM PERIODU U KOORDINACIONOM KOMITETU ECAC-A

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović na plenarnoj sjednici generalnih direktora civilnih vazduhoplovnih vlasti održanoj 12. jula 2021. godine, ponovo je izabran za člana Koordinacionog komiteta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC), koju čine 44 države članice. 

Koordinacioni komitet ECAC-a sada čine direktori vazduhoplovnih vlasti: predsjednik Alessio Quaranta –  Italija, potpredsjednici: Damien Cazé – Francuska, Johann Friedrich Colsman – Njemačka, Raúl Medina Caballero – Španija i članovi: Elisabeth Landrichter – Austrija, Dragan Đurović – Crna Gora, Piotr Samson – Poljska, Luis Miguel... OPŠIRNIJE

2 years 11 months

Dana 17. juna 2021. godine održano je prvo zasijedanje Stalne komisije EUROCONTROL-a u 2021. godini. Ovom sjednicom, on line, predsjedavao je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović.

Stalnu komisiju čine visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti (uglavnom direktori). Ona formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a i njeno je najviše tijelo koje donosi odluke.

Na ovoj sjednici, između ostalog, usvojene su preporuke u kojima se ohrabruju države da nastave da zahtijevaju od svojih provajdera vazdušnih usluga da troškovima upravljaju u skladu sa nivom potražnje, pružajući pouzdanu uslugu korisnicima vazdušnog prostora; da države zaduže svoje provajdere vazdušnih usluga da se pobrinu da njihovi kadrovi... OPŠIRNIJE

3 years 3 weeks

Nacionalni odbor za upravljanje vazdušnim prostorom, na inicijativu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, izradio je Strategiju za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdušnom prostoru, koja je dostupna na sljedećem linku:
Odluka o utvrdjivanju Strategije za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdusnom prostoru
 
Namjena  dokumenta je da subjektima koji se bave upravljanjem vazdušnim prostorom, planiranjem i implementacijom CNS infrastrukture, kontrolorima letenja, aerodromskim operatorima i letačkoj populaciji obezbijedi jasne smjernice, ali i da posluži kao referentni dokument o... OPŠIRNIJE