1 year 10 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo obilježila 10 godina rada

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore obilježila je deset godina postojanja, a u prvoj deceniji izgrađena je u snažnu i kredibilnu vazduhoplovnu vlast. Rezultati Agencije priznati su od strane svih najvažnijih institucija i organizacija u Evropi i od Ujedinjenih nacija. Crna Gora je u vrhu zemalja po ispunjenosti međunarodnih ICAO standarda sigurnosti u civilnom vazduhoplovstvu, a takođe je u sistemu Jedna bezbjednosna kontrola, što znači da primjenjuje standarde jednake onim u državama članicama Evropske unije.

„Danas, nakon deset godina, imamo Agenciju čiji su kvalitet i rezultati priznati na evropskom i svjetskom nivou. To nije prizanje... OPŠIRNIJE

1 year 11 months

U cilju unapređenja sigurnosti vazdušnog saobraćaja i razvoja sportskog vazduhoplovstva direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je donio odluku o dodjeli novčane pomoći vlasniku vazduhoplova ili operatoru vazduhoplova za nabavku i ugradnju transpondera Mod S i radio stanice sa razmakom govornih kanala 8,33kHz, koji su obavezni za letenje u kontorlisanom dijelu vazdušnog prostora Crne Gore. Zahtjev za dodjelu ove pomoći podnosi vlasnik vazduhoplova ili operator vazduhoplova, uz saglasnost vlasnika vazduhoplova, ako ispunjava sljedeće uslove:

  1. da je vazduhoplov upisan u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore ili da je podnesen zahtjev za upis vazduhoplova u navedeni registar;
  2. da se vaduhoplov ne koristi... OPŠIRNIJE
2 years 2 weeks

U sklopu projekta EASA-IPA 4, u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo održana je Obuka o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima, u periodu od 1. do 3. oktobra 2019. godine.

Obuka je održana u organizaciji Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa ciljem detaljnijeg upoznavanja prisutnih o funkcionisanju sistema upravljanja sigurnošću na aerodromima i modalitetima vršenja nadzora iz ugla civilnih vazduhoplovnih vlasti. Samu obuku su realizovali predavači sa tehničkim i iskustvom iz oblasti nadzora aerodroma, i to: 

  • Jorge Reyes, iz Agencije za sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Španije, i
  • ... OPŠIRNIJE