11 months 2 weeks

Agencija za civilno vazduhoplovstvo i Uprava policije potpisali su 18.01.2019. godine Sporazum o saradnji u oblasti suzbijanja nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova vazduhoplova.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, koji predstavlja nastavak uspostavljanja sistema sa kojim se uređuje upotreba i zaštita od nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, ostvaruje se mogućnost u preduzimanju zajedničkih aktivnosti između Uprave policije i Agencije, prije svega na polju nadzora nad operacijama i sprečavanja izvršenja krivičnih djela ili prekršaja izvršenih nelegalnom upotrebom bespilotnih vazduhoplova, kao i otkrivanju izvršilaca tih djela.  

Crna Gora je na taj način postala jedna od zemalja gdje je... OPŠIRNIJE

1 year 1 month

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a u saradnji sa ICAO Pariz kancelarijom, u Podgorici je 18. i 19. decembra održana obuka za zaposlene u Agenciji na temu Nacionalnog programa sigurnosti i Sistema upravljanja sigurnošću (State Safety Programme & Safety Management System (SSP i SMS)).

Predavač je bio gospodin Arkadij Merkulov, ICAO predstavnik i ekspert za oblast sigurnosti.

Tokom održavanja obuke, učesnicima je predstavljen ICAO regulatorni okvir (Aneks 19 i Doc 9859) po pitanju SSP i SMS. Predavanja u kombinaciji sa praktičnim primjerima drugih zemalja dodatno će koristiti učesnicima u osvježavanju znanja iz ove oblasti kao i unaprjeđenju načina rada u aktivnostima po pitanju nadzora i... OPŠIRNIJE

1 year 10 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Dragan Đurović i direktor Vazduhoplovnih vlasti Irske, Peter Kearney, potpisali su 05.03.2018. godine u Madridu, na marginama Svjetskog ATM Kongresa Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Irske.

Irska je još jedna država članica Evropske Unije sa kojom je Agencija potpisala Memorandum o razumijevanju, a kojim je definisan razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. Ovakav vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i... OPŠIRNIJE