2 years 2 months

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je privremene operativne smjernice za vazdušni saobraćaj. Privremene operativne smjernice uređuju uslove pod kojima će crnogorski operator aerodroma i crnogorski operatori vazduhoplova koji obavljaju operacije prevoza putnika obezbijediti zdravlje i sigurnost putnika, kao i osoblja i posade koji ih opslužuju, održavanjem sigurnih i bezbjednih operacija uz svođenje rizika od transmisije virusa na minimum. 

Smjernice su urađene u skladu sa dokumentom koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  

Privremene operativne... OPŠIRNIJE

2 years 3 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je u vezi sa Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju i suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa i Preporukom Ministarstva zdravlja za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovih prenošenja u druge zemlje donijela Odluku o izmjeni Odleke o privremenom prekidu prijema stranaka u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 11. maja - 1. juna 2020. godine.

Ovom odlukom utvrđuje se da se u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 11. maja - 1. juna 2020. godine, u cilju preduzimanja preventivnih mjera i aktivnosti na sprečavanju unošenja i širenja korona virusa, privremeno prekida prijem stranaka.

Komunikacija sa strankama će se u ovom periodu obavljati isključivo... OPŠIRNIJE

2 years 4 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je u vezi sa Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju i suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa i Preporukom Ministarstva zdravlja za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovih prenošenja u druge zemlje donijela Odluku o izmjeni Odleke o privremenom prekidu prijema stranaka u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 11 aprila - 11. maja 2020. godine.

Ovom odlukom utvrđuje se da se u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 11 aprila - 11. maja 2020. godine, u cilju preduzimanja preventivnih mjera i aktivnosti na sprečavanju unošenja i širenja korona virusa, privremeno prekida prijem stranaka.

... OPŠIRNIJE